Rachab

Rachab je undergroundová kresťanská a konzervatívna organizácia zameraná na pomoc ľuďom, ktorí opustili alebo chcú opustiť porno biznis.   Nadväzujeme na prácu amerického Pink Cross-u v rokoch 2007-2013.  Medzi rokmi 2012 až 2018 sme vystupovali ako Pink Cross Slovensko. Rachab je nový underground-ový projekt. Biblická Rachab bola mladá žena, ktorá žila podobne ako mnoho mladých dievčat dnes. Veľmi skoro ale pochopila ako sa vyhnúť katastrofe, ktorá práve prichádzala. Po obrátení k Bohu, Rachab zmenila životný štýl, neskôr mala funkčnú rodinu a nachádza sa v rodokmeni samotného Ježiša. Rachab sa oprela o Boha a aktívne chcela zmenu.
Za akýkoľvek finančný dar dopredu veľmi ďakujeme : IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529 BIC/SWIFT: GIBASKBX
Loading ...
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
kontakt : rachab@protonmail.com
© Rachab Slovensko

Rachab

Rachab je undergroundová kresťanská a konzervatívna organizácia zameraná na pomoc ľuďom, ktorí opustili alebo chcú opustiť porno biznis.   Nadväzujeme na prácu amerického Pink Cross-u v rokoch 2007-2013.  Medzi rokmi 2012 až 2018 sme vystupovali ako Pink Cross Slovensko. Rachab je nový underground-ový projekt. Biblická Rachab bola mladá žena, ktorá žila podobne ako mnoho mladých dievčat dnes. Veľmi skoro ale pochopila ako sa vyhnúť katastrofe, ktorá práve prichádzala. Po obrátení k Bohu, Rachab zmenila životný štýl, neskôr mala funkčnú rodinu a nachádza sa v rodokmeni samotného Ježiša. Rachab sa oprela o Boha a aktívne chcela zmenu.
Rachab