Môžeš byť náš sponzor

Činnosť našej organizácie počas jedného mesiaca, ak sa stetneme s dievčatami, stojí asi 250€. Je v tom strava na víkend, benzín a prenájom auta. Naše baby nie sú zo Slovenska ale z okolitých štátov. Ježiš sám označil proces kedy sa stanete kresťanom ako “znovuzrodenie”, čiže ak začínate odznova, mnohokrát bez pomoci zahyniete. Je to niečo podobné ako malé dieťa, bez pomoci prvé roky, iste samé zahynie. Špeciálne ak máte návyk na alkohol, drogy, prešli ste zneužitím alebo máte problémy s okultizmom. To je prípad mnohých dievčat :( Neukájajte sa na ich filmoch ale pomôžte v procese toho, ako sa snažia dostať von. Zadaj si do internet bankingu pravidelný mesačný príkaz na 0,50€ (slovom päťdesiat centov) na IBAN občianskeho združenia Pink Cross : SK8909000000005032108529 BIC/SWIFT: GIBASKBX Toto je VEĽKÁ pomoc.
Loading ...
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
kontakt : rachab@protonmail.com
© Rachab Slovensko
Rachab

Môžeš byť náš sponzor

Určite že si na to klikal ale sme presvedčení, že si nevidel čo je za tým. Dievčatá to robia pre všetko možné, len nie pre sex. Mnohé z nich sú narkomanky, mnohé z nich priviedlo do porna zneužívanie v mladosti. Abusívna mladosť, chovanie otca, rozbité rodiny a falošní kresťania okolo nich. Jenna Jameson, bola zneužitá v 14 tich, Beladonna tiež, Crissy Moran tak isto. Mnohé z nich boli z cirkví vykopnuté, keď hľadali pomoc. Nájdeš tam slobodné maminy, ktoré nemajú peniaze na deti. Predvádzajú falošný sex na ktorom sa ukájajú oklamaní muži, ktorí nemajú šajnu, o čom žena skutočne je. A ako ju skutočne urobiť šťastnou. Počas rokov fungovania slovenského Pink Cross-u, sa nám podarilo robiť aktivity, (aj verejné) iba preto, lebo to nebolo jedno vám - ľuďom. A mnohí nás cez internet podporovali. Boli tu dve bývalé porno - herečky z USA a hovorili priamo k natrieskaným sálam, plných mladých ľudí. Hovorili do kresťanských (katolíckych) médii. Mnohí mladí muži pochopili, kde je sever a veríme že miesto pozerania porna, začali hľadať lásku na celý život a fungujúci vzťah. Ak by som mal stručne vysvetliť, prečo nás protestantské cirkvi nepodporujú - je to preto lebo ich lídri sú pod tým istým duchom, čo porno biznis. Momentálne sa úzko staráme o dve bývalé porno herečky. Jedna z nich nespáchala samovraždu, hoci to veľmi chcela. Viete prečo ? Lebo Vy ľudia, ste jej posielali darčeky, platili ste jej obedy, finančne ste jej pomáhali a modlili ste sa za ňu … a ona hľadá Boha a veľmi intenzívne. Je to sranda, keď Ježiš odišiel z cikví a pôsobí v podzemných organizáciach, že ? Pomôžte nám, Číslo účtu občianskeho združenia Pink Cross Slovensko je :   IBAN:   SK8909000000005032108529  BIC/SWIFT: GIBASKBX  aj 0,50€ je veľká pomoc a dopredu veľmi ďakujeme    Naozaj nám môžeš pomôcť aj ty a veľmi veľa. Zadaj si do internet bankingu pravidelný mesačný príkaz na 0,50€ (slovom päťdesiat centov) na IBAN nášho občianskeho združenia.